วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สมาธิเพื่อความผ่อนคลายสมาธิเพื่อการปล่อยวาง การทำจิตให้ว่าง จิตใจสงบ ทิ้งอดีตที่เลวร้าย หากเราปล่อยวางได้ ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุข ความปลอดโปร่ง ความสบายใจ เป็นอิสระตลอดเวลา จิตใจของเราจะผ่องใส สว่าง เป็นอิสระ ... Credit: พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น