วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การตั้งค่าพื้นที่สำหรับ System Restore - Windows 7

เมื่อพื้นที่ในไดรฟ์ C ลดลงอย่างมาก (เกือบหมด)

อาจมีสาเหตุจากการตั้งค่า System Restore (กู้คืนระบบ) กินพื้นที่ในไดรฟ์ C มากเกินไป ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการอืด เหมือนกับฮาร์ดดิสก์หมุนตลอดเวลา ยิ่งถ้าหากใครใช้ SSD ที่มีพื้นที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ อาจเป็นแค่ 128 GB หรือ 256 GB พื้นที่ใน C อาจหดหายไปได้อย่างรวดเร็วมาก

บางคนใช้วิธี ปิดคุณสมบัติ System Restore ไปเลย เพื่อเพิ่มพื้นที่ในไดรฟ์ C ให้มีมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยง  หากคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาดใด ๆ จะทำให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลเก่า ๆ มาใช้งานได้เลย ดังนั้นแนะนำให้เปิดทำงานไว้ แต่ว่าปรับพื้นที่ให้น้อยลง โดยมีวิธีการดังนี้

สำหรับ Windows 7

1. คลิกขวาที่ Start -> Computer -> คลิกขวาที่ Properties

2. จากหน้าต่าง Control Panel > All Control Panel Items > System เลือก System Protection (อยู่ด้านซ้ายมือ)

3. ที่หน้าต่าง System Properties  เลือกแท็บ System Protection

4. เลือกไดรฟ์ C ที่เราต้องการปรับขนาด

5. กด Configure แล้วปรับพื้นที่ใน Disk Space Usage ให้เหมาะสม

6. คลิก Apply

เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการปรับพื้นที่ของคุณสมบัติ System Restore ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 แล้ว . . . . ลองเปิด Explorer จะเป็นพื้นที่ในไดรฟ์ C ของเราเพิ่มขึ้น ทำงานสบายขึ้นมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น