วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Cash flow quadrant - เงินสี่ด้าน

เคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมคนบางคนถึงรวยขึ้นและมีเวลามากขึ้นในการที่จะทำสิ่งที่ตัวเองชอบ สิ่งที่ ตัวเองรัก หรือมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น ในขณะที่บางคนอาจมีฐานะดีขึ้นแต่ต้องทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำ เครียด และไม่มีความสุข แย่ยิ่งกว่านั้น คนบางคนทำงานหนักชั่วชีวิตและจบลงด้วยหนี้สินรุงรัง หนังสือเล่มนี้จะมาชี้ให้เห็นว่าทำไมบางคนตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น และจะหลุดจากสภาพนั้นได้อย่างไร

คำว่า เงินสี่ด้าน ในหนังสือ Cash flow Quadrant หมายถึงที่มาของรายได้ของคนสี่ประเภทอันได้แก่

  • E (Employee) - ลูกจ้าง จะได้เงินก็ต่อเมื่อมาทำงาน และปรากฏตัว
  • S (Self-employed) - ธุรกิจส่วนตัว หรือการจ้างตัวเองทำงานนั่นเอง ทำมากได้มาก 
  • B (Business Owner) - เจ้าของกิจการ ใช้เงินจ้างคนอื่นมาทำงาน (ให้เงินทำงาน)
  • I (Investor) - นักลงทุน ใช้เงินลงทุนในกิจการต่าง ๆ ที่ได้ผลกำไร (ที่สุดแล้ว)

และถ้าเราเขียนกากบาทลงในหน้ากระดาษ เพื่อแบ่งคนทั้งสี่ออก ก็จะแบ่งคนทั้งสี่ออกเป็นดังนี้คือ “คนด้านซ้าย” ได้แก่ประเภท E กับ S และ “คนด้านขวา” ได้แก่ประเภท I กับ

ทุกคนต้องเริ่มต้นตั้งแต่ E -> S -> B - I ถ้าเกิดใช้วิธีลัด จะมีอุปสรรคขวากหนามต่าง ๆ มากมาย ทำให้ล้มเหลว ผิดพลาด และไม่ประสบความสำเร็จ

หนังสือ Cash flow Quadrant จะกล่าวถึง ค่านิยม นิสัย และความคิด ของคนด้านซ้าย ทำไมจึงแตกต่างจากคนด้านขวา และท้ายสุดจะบอกวิธีการที่จะสอนให้เราก้าวข้ามจากการเป็นคนด้านซ้ายไปสู่คนด้านขวา และสำหรับคนที่อยู่ด้านขวาอยู่แล้วคุณจะรู้ว่า คนด้านขวา ก็มีอีกหลายระดับ วิธีคิดของคนด้านซ้ายต่างจากคนด้านขวาอย่างไร นิทานเรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

หนังสือต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น