วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อักษรต่ำ กลาง สูง

สืบเนื่องจากการที่เห็นคนสะกดคำไทยไม่ถูกต้องเยอะมาก ๆ วันนี้ผมนึงอยากอธิบายหลักง่าย ๆ สั้น ๆ ใครอ่านจบแล้ว น่าจะสะกดคำได้ถูกต้องมากขึ้นอย่างมากเลยครับ

อักษรไทยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับเสียงคือ เสียงสูง เสียงกลาง และเสียงต่ำ  
   การแบ่งระดับเสียงของตัวอักษร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการผันวรรณยุกต์ ระดับเสียงในอักษรไทย แบ่งได้ดังนี้

อักษรกลาง มี 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ -- จำง่ายที่สุด โดยมีวิธีการท่องดังนี้
    - ไก่ จิก เด็ก ตาย (เฎ็ก ฏาย) บน ปาก โอ่ง
    - เด็กโตจ้องอ่านฏีกาบนปะฏัก(ครูเอกา)

อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ ศ ษ ส ห -- คืออักษรที่มีเสียงจัตวา จริง ๆ ผมไม่ต้องท่อง แค่ฟังเสียงก็รู้แล้ว ว่าตัวไหนอักษรสูง แต่ถ้าใครอยากท่อง ก็ตามนี้นะครับ
    - ผีฝากฃวดข่าวสารถึงฉันให้ศึกษาฐาน
    - ขว้างฃวดเฉียดฐานถูกผีฝรั่งศีรษะสูญหาย
    - ฃ้อยขอถาม ไผสิเฝ้าฉิ่งให้เศรษฐี(ครูเอกา)

อักษรต่ำ มี 24 ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ -- คือที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ใช่อักษรกลาง และอักษรสูง สำหรับผมไม่ต้องท่อง แต่ถ้าใครอยากท่อง ก็ตามนี้นะครับ
    - เพชฌฆาตเฒ่า ใช้โซ่ใหญ่ ฟาดธงรูปนกฮูก ล้มครืน ในงานภาณยักษ์ ที่วัดโมฬีโลก

อักษรกลาง ใส่ได้ทุกไม้ ตั้งแต่ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี และไม้จัตวา
อักษรสูง ใส่ได้แค่ไม้เอก และไม้โท
อักษรต่ำ ใส่ได้แค่ไม้เอก และไม้โท

อันนี้ผมอธิบายแบบสรุปนะครับ จริง ๆ เรื่องมันยาวมาก ใครสนใจ สามารถไปที่ wikipedia ได้ครับ

อักษรกลาง
อักษรสูง
อักษรต่ำ
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น